Menu Zamknij

Wzory wniosków

Wzory wniosków

Komornik Sądowy Justyna Biernacka prowadzi egzekucję na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Aby złożyć sprawę u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny (przykładowe wnioski poniżej) i przesłać wraz z oryginałem tytułu wykonawczego listem poleconym na adres kancelarii, bądź złożyć w/w dokumenty w kancelarii komornika.

Wnioski do pobrania

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych (wydanie rzeczy)

Wniosek o eksmisję

Wniosek o zabezpieczenie

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego

Ogólny formularz wniosku o wszczęcie egzekucji

Wniosek o sprzedaż przedmiotu zastawu

Wykaz majątku dłużnika