Menu Zamknij

Witamy Państwa na stronie internetowej kancelarii komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Justyny Biernackiej działającej na całym obszarze Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.  Siedziba kancelarii mieści się w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/34. Nasza kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań w zakresie odzyskiwania roszczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych na terenie obejmującym miasto Wyszków oraz gminy: Brańszczyk (07-221), Długosiodło (‎07-210), Rząśnik (‎07-205), Somianka (07-203), Wyszków (07-200), Zabrodzie (07-230) oraz obszar apelacji białostockiej.

O kancelarii

Naszym priorytetem jest przeprowadzenie szybkiego i skutecznego postępowania egzekucyjnego w oparciu o najwyższe standardy etyczne oraz obowiązujące przepisy prawa. Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzimy indywidualnie, kierując się nieszablonowym podejściem w temacie poszukiwaniu majątku dłużnika oraz ścisłą współpracą z wierzycielem. Nieodłącznym aspektem działań kancelarii jest pozyskiwanie kolejnych dróg, które umożliwią odnalezienie majątku dłużnika. W celu sprawnej realizacji postępowań egzekucyjnych w naszej kancelarii korzystamy z wyspecjalizowanych systemów informatycznych, wspomagających pracę komornika takich jak:

 • CBDKW– Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych pozwalająca wyszukiwać księgi wieczyste dłużników po ich danych osobowych
 • CEPIK 2.0. – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, pozwalająca ustalić dane pojazdów dłużnika
 • CEIDG – z dostępem do danych niejawnych
 • e-KRK – e-Platforma Ministerstwa Sprawiedliwości służąca ustaleniu czy dłużnik przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym  
 • EPU – elektroniczny system sądowy e-Sąd za pomocą, której Komornik obsługuje wnioski egzekucyjne składane w formie elektronicznej
 • EPUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, przy użyciu której komornik kontaktuje się z jednostkami administracji publicznej
 • EUKW– za pośrednictwem tego systemu komornik dokonuje zajęcia nieruchomości dłużnika, poprzez zamieszczenie wzmianki w księdze wieczystej, widoczne dla wszystkich potencjalnych uczestników obrotu gospodarczego, tym samym uniemożliwiając dłużnikowi zbycie nieruchomości
 • EWID -systemu dostępu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, który daje możliwość ustalenia nieruchomości dłużnika wraz z dokładną lokalizacją przestrzenną. 
 • Komornik Online – serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego.
 • Komornik SQL-VAT – system operacyjny na którym pracuje kancelaria
 • OGNIVO – dostęp do elektronicznego systemu służący poszukiwaniu rachunków bankowych dłużnika i obsługi zajęć egzekucyjnych, 
 • PUE ZUS – platforma zajmująca się obsługą zapytanie o płatnika składek dłużnika
 • Moduł KRS Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG – za pomocą tej platformy organ egzekucyjny składa zapytania do Rejestru Zastawów i wnioski do sądu rejestrowego 

Wyżej wskazane systemy informatyczne znacznie przyspieszają proces ustalania majątku dłużnika zwiększając efektywność egzekucji jak również przyczyniają się do obniżenia jej kosztów.

Poza zaawansowanymi systemami informatycznymi, stanowiącymi wsparcie komornika w codziennej pracy, kancelaria wykonuje również czynności terenowe, celem powzięcia pełnej wiedzy o stanie majątkowym dłużnika.  


Niniejsza strona powstała w celu przedstawienia najważniejszych informacji o kancelarii, i zakresu jej działania. Ma ona charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Komornika.